فرآیند منحصر
بفرد ما

تعهد به کیفیت ، زمانبندی دقیق در طراحی و اجرا ، مشتری مداری ، خدمات و پشتیبانی در طول زمان انجام پروژه ، هزینه های متعارف و مقرون به صرفه در خدمات طراحی  و اجرا

 

تعرفه خدمات طراحی

 • طراحی پلان
 • طراحی نما
 • طراحی داخلی
 • طراحی فضای سبز و محوطه
 • طراحی سه بعدی فضای سبز
 • طراحی غرفه های نمایشگاهی
 • طراحی سازه

قیمت(تومان)

 • 2,000
 • 15,000 الی 5,000
 • 30,000 الی 10,000
 • 2,000 الی 4,000
 • 3,000
 • 10,000 الی 20,000
 • 2,000

واحد (متر مربع)

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

تعرفه خدمات نظارت و ساخت

 • مشاوره حضوری در محل پروژه
 • نظارت معماری
 • پیمان مدیریت
 • مدیریت پیمان معماری داخلی

قیمت (تومان)

 • 25,000 الی 50,000
 • 0/4
 • 0/17الی 0/12
 • 0/25 الی 0/20

توضیحات

 • 2تا 3ساعت
 • هزینه کل اجرا
 • هزینه کل اجرا
 • هزینه کل اجرا

توضیحات

تمامی طرح های سه بعدی به همراه ریز نقشه های اجرایی ارائه می گردد.

 •  عوامل موثر در تغییر قیمت طراحی

موقعیت پروژه : شرایط اقلیمی
سبکی و پیچیدگی جزئیات
نبود امکانات در منطقه
سبک طراحی
منطقه پروژه

ماکت‌سازی

خدمات ماکت سازی به صورت حرفه ای بنا به نیاز هر پروژه قابل ارائه می باشد.

خدمات رندر

خدمات رندر به صورت حرفه ای بنا به هر پروژه قابل ارائه می باشد.

تبلیغات

خدمات تبلیغات در سایت برای شرکتهای وابسته به ساخت قابل ارائه می باشد.