مدیریت پروژه

AMA با مدیریت پروژه های ساختمانی و تاسیساتی مسئولیت های یک مدیر پروژه سنتی را با مهارت ها و تخصص های صنعت ساختمانی و تاسیساتی درآمیخته است و از آنجاییکه پروژه های ساختمانی همواره در حال تغییر هستند، با مدیریت موفق طیف وسیعی از مهارت ها و توانایی های بی شمار برای مدیریت گروه ها و پروژه های متنوع را در اختیار داشته است.

اطلاعات بیشتر

مدیریت پروژه ساخت و ساز

گروه استودیو طراحی معماری AMA با هنر هدایت و هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در سراسر طول عمر یک پروژه از طریق تکنیک های مدیریت مدرن برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در خصوص حوزه اجرایی، هزینه، زمان، کیفیت و اهداف مشارکتی به بهترین شکل پروژه های ساخت و طراحی را مدیریت می کنند.

مدیریت پروژه ساختمان در زمینه فاکتورهایی از قبیل برنامه ریزی، هماهنگ سازی و کنترل وظایف مختلف است. این وظایف ممکن است شامل انواع مختلفی از پروژه های ساخت و سازی در زمینه های کشاورزی، مسکونی (اجرای بنا و تاسیسات مکانیکی و برقی)، تجاری، نهادی، صنعتی، مدنی و محیط زیستی باشد. مدیریت پروژه ساختمان دربرگیرنده وظایف پیچیده ای است که از یک پروژه به پروژه بعدی تغییرات چشمگیری داشته و نیازمند مهارت هایی مانند ارتباطات موثر، دانش فرآیند ساختمانی و قدرت حل مسئله است .

نقش یک مدیر پروژه در مدیریت ساخت و ساز

مدیران پروژه ساختمانی و تاسیساتی AMA تلاش می کنند تا پروژه طبق برنامه پیش رود. نحوه ی مدیریت پروژه بدین صورت است که سر موعد و طبق بودجه تکمیل شده و با نظارت بر تیم کاری اطمینان حاصل می کنند که کلیه مراحل اجرای ساخت و ساز مطابق با کدها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها، طرح ها و مشخصات ساختمانی پیش رفته باشد.

قوانین و مراحل مدیریت پروژه

مراحل یک پروژه ساخت و ساز با مدیریت پروژه سنتی متفاوت است اما باز هم هر دو پیرو قوانین بی شمار یکسانی هستند:

تمام مدیران پروژه ساخت و ساز بایستی از 5 مرحله مدیریت پروژه که توسط مدیر پروژه تثبیت شده است، آگاه باشند:

 • آغاز: در آغاز یک پروژه، فرد باید یک مورد کسب و کار را ایجاد و ارزیابی کند تا بفهمد آیا این پروژه امکان پذیر و انجام پذیر هست یا خیر. وقتی تمام طرفین با پیش بردن پروژه موافق اند، یک پروژه یا یک سند آغاز پروژه (PID) ایجاد می شود که دربرگیرنده نیازهای کسب و کار است.
 • برنامه ریزی: در این مرحله مدیر پروژه یک طرح مدیریتی و یک سند رسمی و تصویب شده برای اجرا و کنترل پروژه ارائه می دهد. این سند، دامنه، هزینه و برنامه زمانی را نشان می دهد.
 • اجرا
 • عملکرد و نظارت: هدف اصلی این مرحله سنجش عملکرد و پیشرفت پروژه براساس طرح مدیریت است.
 • خاتمه: این آخرین مرحله بوده و نشان دهنده تکمیل پروژه است. گاهی اوقات مدیران پروژه یک جلسه را به ارزیابی آنچه در پروژه درست پیش رفته است و همچنین معایب رخ داده، اختصاص می دهند.

بنا بر بیانیه صادر شده از انجمن مدیریت ساخت و ساز آمریکا، 120 مسئولیت رایج یک مدیر پروژه ساختمانی و تاسیساتی در هفت دسته خلاصه می شود:

 • برنامه ریزی مدیریت پروژه ساختمان
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت زمان
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت قرارداد
 • مدیریت ایمنی
 • اعمال حرفه ای مدیریت ساخت و ساز (یعنی مدیریت تیم پروژه، تعیین نقش ها، مسئولیت ها و غیره).